Kommunmöte 17/4 kl:18.00

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gagnefs kommun har påbörjats. I ett inledande skede av planarbetet vill vi politiker och tjänstemän ha en dialog med dig som kommuninvånare om hur du ser på kommunens framtida utveckling till år 2030 i din del av kommunen.
Hur vill du att markanvändningen i din ort ska utvecklas?
Vad ska bevaras respektive förändras?
Bor du i Sifferbo med omnejd är du välkommen till ett öppet möte i bystugan i Sifferbo den 17 april kl 18:00.
Fredrik Jarl
Kommunalråd

Du gillar kanske också...