Byte av vatten & avloppssystem

Dala Vatten & Avfall kommer under hösten renovera delar av Sifferbo’s vatten- och avloppssystem. Detta kommer medföra att vissa vägar och vattenledningar i byn tillfälligt kommer behöva stängas av. Sifferbo Vägförening har tät dialog med projektledaren och vi kommer informera om avstängningar här på Facebook och på hemsidan. ???

Du gillar kanske också...