Sista granskning RV70/E16

Senaste nytt gällande ombyggnation av RV70/E16, sträckan Sifferbo-Djurås.
En sista granskning av vägplanen pågår nu för etapp 3 mellan den 2 november-2 december 2020.
Vill ni bybor skicka in egna synpunkter, åsikter eller eventuell överklagan är det hög tid nu!
Maila till: investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer: TRV 2018/97927.

 

Länk till handlingar, etapp 3 – Rv70/E16

Sifferbo Vägförening har tidigare lämnat in önskan att Trafikverket tar över drift & underhåll av Gamla Landsvägen då vi tror den kommer fortsätta att trafikeras av tung trafik, främst timmerbilar och lastbilar. Trafikverket verkar inte vara intresserade att överta vägen vilket skulle kunna innebära att den måste “tonklassas” för att förlänga livslängden. Det skulle kunna innebära att tung trafik från Gimmenvägen kan bli att åka genom byn om de skall söderut istället för att svänga ut norra utfarten och åka upp till cirkulationsplatsen i Bäckan för att komma söderut.

Du gillar kanske också...