Vattentank vid hockeyplan

Nytt besked från Dala Vatten & Avfall: 💦💧

Uppdatering av VA-läcka i Sifferbo, Gagnefs kommun. När vattnet släpptes på till samtliga kunder uppdagades att vattnet var kraftigt missfärgat. Vi spolar nu genom samtliga ledningar och vattnet är därmed åter avstängt. Arbetet förväntas pågå under hela eftermiddagen och fram på kvällen.

🛑 En tankvagn kommer ställas vid hockeyplan i Sifferbo. Tag med egna kärl! 🛑

Du gillar kanske också...