Vatten- & avloppsrenovering

⚠️ Dala Vatten & Avfall kommer under vintern renovera delar av Sifferbo’s vatten- och avloppssystem. Denna gång längs sträckan Smejholn (majstångsplatsen) upp till Bönhusvägen, med start från imorgon tisdag 30 nov 2021⚠️
Detta kommer medföra att delar av Bygattu norrut tillfälligt kommer behöva stängas av vissa dagar. Sifferbo Vägförening har tät dialog med projektledaren och vi kommer informera om avstängningar här på hemsidan. 💦🛠💦

Du gillar kanske också...