Asfalteringsjobb i Sifferbo

Skicka sidan Skriv ut

NCC kommer att utföra asfalteringsjobb i Sifferbo By från vecka 37 och framåt.

De kommer beröra partier längs Bygattu från norr till söder.

Eventuellt kommer Ni behöva välja alternativa vägar under dessa dagar för att
komma hem till Ert hus.

/Sifferbo Vägars Samfällighetsförening.

 

Vädret i Sifferbo