Sifferbo By Ideella Förening - Styrelse

Skicka sidan Skriv ut
Artikelindex
Sifferbo By Ideella Förening
Styrelse
Mötesprotokoll
Majstångskommiténs styrelse
Hyrespriser för Bystuga
Sifferbo Trippeln
Alla sidor

Styrelse 2018/2019
Ordförande: Magnus Nordby 
Styrelseledamöter: Joakim Wikman, Lars Matsén, Nils-Erik Hedin, Cecilia Löfgren Nordby 
Styrelsesuppleanter: Emma Skogbergs,Karin Eriksson

Aktivitetskommiteén - anordnar byevenemang för liten som stor!
Åsa Sjöblom Wiklund
Andreas Karlsson
Kristin Limell
Ulf Limell
Anna-Carin Jansson

Majstångskommiteén - ansvarar för det årliga midsommarfirandet i Sifferbo som går av stapeln helgen innan vanliga midsommar samt vår byjulgran och valborgsmässofirande!
Nils-Erik Hedin (sammankallande)
Per-Erik Hedberg
Ismo Forsman
Ulf Limell
Andreas Karlsson
Tobias Wiklund
Kalle Strignert
Daniel Speles
Bernt Norell
Jonas Hebert

Drift- & Underhållskommiten - ansvarar för det löpande underhållet och renovering av bystugan.
Fredrik Linden
Magnus Nordby
Cissi Löfgren Nordby
Emma Skogbergs
Nils-Erik Hedin

Lotteriansvarig: Cecilia Löfgren Nordby

Bykontaktombud: Inger Hedberg

Revisorer: Per-Erik Hedberg, Tobias Wiklund

Revisorsuppleant: Inga-Lill Andree

Valberedningen: Åsa Sjöblom, Karolina Hedberg

Ladda ner Jourschema 2018/2019» 

Vädret i Sifferbo