Gatubelysning - RV70 / E16

Skicka sidan Skriv ut
Information från Sifferbo Vägförening - 20160817:

Vid stora infarten till Sifferbo från E16 saknas gatubelysning sedan flera månader tillbaka. Lyktstolpen blev nerkörd av en bilist på riksvägen och har inte ersatts.
Nu är vi framme vid mörka augustikvällar och belysningen behövs eftersom infarten är sedan en lång tid tillbaka "olycksdrabbad".
Besked kom idag från Trafikverket att en ny belysning kommer att installeras inom ett par veckor.

 

Vädret i Sifferbo