Kom ihåg ENKÄTEN!

Skicka sidan Skriv ut

Samtliga hushåll i Sifferbo har fått en enkät i sina brevlådor, vi vill härmed påminna att sista inlämningsdag är 11 november.
En postlådan finns uppsatt på anslagstavlan i korsningen Bygattu/Nässelgattu.

Sifferbo By Ideella Förening vill att alla hushåll fyller i och lämnar in denna.
Detta för att vi skall kunna få respons över vårt nuvarande ideella arbete i byn och få tips och ideer på annat vi kan arrangera.

Tack på förhand!

 

Vädret i Sifferbo