Kontrollera om Ni har vunnit!!

Skicka sidan Skriv ut

Alla med Sifferbolotter - Kontrollera om Ni har vunnit!!

http://www.sifferbo.com/sifferbolotten.html


Er nya lott för 2014/2015:
1) Hämtas hemma hos Elisabeth Hedberg, Myrgattu 10.
2) Skall vara betald senast 28/9-2014 till PG-konto: 172926-8,
märk inbetalningen med ert lottnummer.
3) Har första dragningen den 4 oktober 2014.

 

Vädret i Sifferbo