Kvällsvandring i Sifferbo

Skicka sidan Skriv ut

Sifferbo Vägförening beslutade på årsmötet i mars 2014 att bjuda in kommunrepresentanter, politiska representanter och representanter från Trafikverket och visa den bristfälliga gatubelysningen.

Preliminärt blir denna vandring den 10 dec 2014 kl: 18.00 med start vid Sifferbo Bystuga.

Representant från polisen är klar, samt gatuingenjör på samhällsbyggnadsektionen Marcus Blomkvist och säkerhetssamordnare Johan Perjons. Vi inväntar besked om fler representanter kan närvara.

 

Vädret i Sifferbo