LED-belysning i Sifferbo

Skicka sidan Skriv ut

Vi hoppas att alla bybor har uppmärksammat att vi har fått LED-lampor i vissa gatubelysningsstolpar i Sifferbo By,
ger ett vitare sken. Det är utplacerat på tre olika sträckor.

1) Från Hjortes hörn (korsningen Bygattu/Nässelgattu) och i stolpar söderut längs Bygattu.

2) Från Hjortes hörn (korsningen Bygattu/Nässelgattu) och i stolpar längs Nässelgattu.

3) Från korsningen Nässelgattu/Loksvedsvägen och halva Loksvedsvägen.

Sifferbo Vägförening önskar feedback från bybor om denna belysning är sämre eller bättre än befintlig belysning.

 

 

Vädret i Sifferbo