Sifferbo på 1960-talet

Skicka sidan Skriv ut

"Sifferbo 1960". Fotot är ett vykort med uppgift: AB Flygtrafik, Dals Långed, och
text "Frigiven av Försvarsstaben 813/1960" 

Vädret i Sifferbo