Trafikregler i Sifferbo

Skicka sidan Skriv ut

Sifferbo Vägförening vill upplysa om dessa regler som måste följas för en säker bymiljö!

1) Se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan och 10 m vid korsningar. Träd och buskar får inte nå ut över vägbanan, fri höjd skall vara >4,6 meter.

2) Ej parkera bilar, husvagnar, hästtransporter eller släpvagnar på våra byvägar som kan medföra problem för tex räddningstjänst att ta sig fram.

3) Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen skall kapas bort av den som äger fastigheten/marken där trädet står.

 

Vädret i Sifferbo