Uthängande grenar måste gallras.

Skicka sidan Skriv ut

Flera fastigheter i Sifferbo har grenar, träd & buskar som hänger ut i byvägen lägre än 4.5m.
Detta bör gallras snarast så vår snöröjare lättare kan komma åt att ploga.
/ Sifferbo Vägförening

 

Vädret i Sifferbo