Vägföreningen - Regler

Skicka sidan Skriv ut
Artikelindex
Vägföreningen
Styrelse
Mötesprotokoll
Regler
Verksamhet
Alla sidor

Regler

Vägsäkerhet

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten. Detta kan vi bybor på ett enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför att vi får säkra vägar i byn.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan och 10 m vid korsningar.
Träd och buskar inte växer i diken och på så sätt når ut över vägbanan, fri höjd över körbana skall vara >4,6 meter.
Parkering på vägar


Vidare så måste vi också tänka på att ej parkera bilar, husvagnar eller släpvagnar på våra vägar som kan medföra problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar emellan.


Gatubelysning


Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen skall kapas bort av den som äger fastigheten/marken där trädet står.

 

 

  

Vädret i Sifferbo