Viktig information från Sifferbo Vägförening

Skicka sidan Skriv ut

Viktig information från Sifferbo Vägförening...

1) Alla hushåll i byn bör förse sin fastighet med husnummer för att lättare räddningstjänst skall hitta fram i en nödsituation.

2) Parkera EJ längs byvägar - Vi måste alla tänka på att EJ parkera bilar, husvagnar, båtar eller släpvagnar längs våra byvägar. Det kan medföra väldiga problem för
räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar/bybor emellan.

3) För bättre vägsäkerhet i Sifferbo - Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen. Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område och 40 km/h gäller. På flera platser i byn finns däremot blå skyltar med max 30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa.

4) Gagnefs Kommun kommer under sommaren installera LED-armaturer på två teststräckor i Sifferbo och som till hösten förhoppningsvis kommer leda till bättre
gatubelysning.

5) Gagnefs Kommun kommer under maj månad att utplacera ytterligare fyra hundlatriner i Sifferbo.

6) Gagnefs Kommun har beslutat att ta över skötseln av kommunens grönytor i Sifferbo. Vi kommer därför inte längre kunna erbjuda sommarjobb åt byungdom och inte
heller kunna erbjuda gräsklippning för bybor.

 

Vädret i Sifferbo