Dala Vatten & Avfall åter i byn

Dala Vatten & Avfall intar åter byn för fortsatt renovering av vårt vatten- och avloppssystem!

Här kommer lite info om planerade grävningar:
1) Koppla om alla fastigheter med adress Bygattu 41-67 från gamla till nya vattennätet.
2) Byta ut vissa huvudkranar & installera nya huvudkranar där det i nuläget saknas för lokal avstängning.
3) Förnya avloppsledningar till de fastigheter som idag får sina avlopp spolade med jämna mellanrum.
4) Dra in ny huvudvattenledning till byn samt huvudavloppsstam ut ur byn. Detta jobb kommer framförallt beröra Gamla Landsvägen.

 

Du gillar kanske också...