Arenan

Göte Hed Arena – en multiarena för alla åldrar och olika sporter året om!

Kort historik:
År 2006 fick Gagnefs kommun en privat donation på nästan fyra miljoner kronor. Ivar Hed som döpt fonden efter sin son Göte Hed testamenterade pengarna till en blivande simhall i kommunen. Pengarna skulle dessvärre inte räcka till att bygga eller driftsätta en simhall. Ivars kvarvarande släktingar ändrade därför riktlinjerna till vad pengarna skulle kunna användas till. Släktingarnas önskemål blev istället att pengarna ska gå till att främja barn och ungas fritid i de södra delarna av kommunen så som Djurås, Djurmo, Bäsna och Sifferbo som också var Ivar Heds hemby.

Sifferbo Ishockeyplan blev Göte Hed Arena år 2020:

I Sifferbo har det funnits en ishockeyplan sedan början av 1960-talet. På 90-talet köptes en begagnad träsarg in. Denna sarg är renoverad i olika etapper men var nu utdömd och renovering inte längre möjlig då träet delvis var ruttet. Hockeyplanen används flitigt av gammal som ung från hela kommunen och då den ligger på “skuggsidan” har vi normalt is under en lång säsong. Varje år i februari anordnas det populära skridoskodiscot som brukar locka ca 200 barn och lika många vuxna. Hockeyplanen har inför säsongen 2018/2019 ny LED-belysning vilket gett lägre elförbrukning som bidrar till låg driftkostnad och längre drifttid per kväll. Anläggning drivs av Sifferbo By Ideella Förening som också ansvara för drift, underhåll och uthyrning av Sifferbo Bystuga.

Styrelsen i Sifferbo By Ideella förening fick kännedom under hösten 2019 att det fanns möjlighet att söka bidrag ur Göte Heds fond. Familjen Hed bestående av Ivar, Anna och sonen Göte bodde i Sifferbo under många år och Ivar´s stora intresse för ishockey gick i arv till sonen Göte som spenderade många kvällar och helger på isen. Genom att söka detta bidrag vill vi ta våran hockeyplan till en ny nivå och bygga en multiarena som kan nyttjas hela året med allt från tennis, basket, handboll, innebandy och fotboll till ishockey på vintern. Vi tror att Ivar, Göte och Anna skulle må gott av att veta att de gett ett stort bidrag till denna investering. 

Ansökan skickades in den 26 mars 2020 med önskemål om en gåva ur fonden för köp av en multiarena till Sifferbo. Besked kom den 14 april 2020 att vi blivit beviljade ett bidrag 1 120 000 kr för att kunna ersätta gamla hockeysargen med en multiarena som kan nyttjas året om för diverse olika sporter. Vi beslutade att multiarenan skulle döpas till Göte Hed Arena.


Den 9 maj 2020 rev vi den gamla hockeysargen vid Sifferbo Ishockeyplan. Stort Tack till alla som hjälpte till under dagen. Tack vara maskinell hjälp, arbetsvillga bybor och stora containrar så var allt jobb klart på några timmar.
Den 26 maj 2020 började markentreprenören DIRAB schakta av den mjuka sanden och fylla på ytan med bärlager och stenmjöl.
Den 28 maj 2020 grävdes hål och byggdes form för gjutning av tennisfundament.
Den 5 juni 2020 kom sju pallar multiarena, totalt 5 ton last.
Den 8 juni 2020, på morgonen, kom fem rullar konstgräs och en pall lim.
Den 8 juni 2020, på kvällen, kom femton säckar kvartssand, totalt 16,5 ton.
Den 9 juni 2020 började gräskillarna rulla ut konstgräset på planen.
Den 10 juni 2020 fixade gräskillarna alla vita linjer på planen för bla tennis, mållinjer samt 3-poängs basketlinje.
Den 12 juni 2020 kom utsättaren och satt ut punkter för alla markskruvar.
Den 15 juni 2020 började Swerink montera alla markskruvar.
Den 16 juni 2020 kom de första sargdelarna och målburarna upp.
Den 18 juni 2020 var alla delar på plats.
Den 22 juni 2020 fixade styrelsen för Sifferbo By Ideella Förening de sista återstående detaljerna.
Den 23 juni 2020 öppnades arenan för alla sommarlovslediga barn.