Att göra

Ishockeyplan

Sifferbo By Ideella Förening ansvarar för skötsel och underhåll av ishockeyplanen och den är mycket utnyttjad av boende i Sifferbo och boende i andra byar. Då hockeyplanen ligger i skuggläge har vi normalt is långt fram på våren. Vintern 2010 anordnades byns första skridskodisco vilket var mycket välbesökt och anordnas normalt en lördag i februari månad.

Skidspår i byn

Skidspår för stora och små – Genom ideella krafter kan Sifferbo erbjuda skidspår på två olika platser i byn. Spåren körs på deras fritid och när tillfälle ges efter snötillgång. Skidspår kring Sturåkern, ca 3,5-5 km beroende på snötillgång och spårsträckning samt ifrån Malis Täppa i södra delen av byn mot Gimsbärke, ca 2,5-5 km beroende på snötillgång och spårsträckning.

Spåret är väl anpassat för alla åldrar och är lättåkt med enbart några svackor, ej branta backar.

Här på sidan kan du få uppdaterat spårinformation under hela vintern.

Tänk på att spåret är till för skidåkning, inte att promenera eller låta hundar springa i det.

Vandring i Ändjansdalen

Änjansdalen har skapats av tid och vatten. Ån som rinner genom dalen har genom årtusenden grävt sig ner genom det finkorniga material som avlagrats när inlandsisen smälte.

En vandringsled på ca 3 km tar dig ner till dalen och ravinsystemet. Utmed leden finns information om floran, den geologiska utvecklingen i dalen och kulturlandskapet.

Klimatet i Änjansdalen gynnar många växter, djur och fåglar. Här växer bland annat den inte alltför vanliga ormbunksarten strutbräken. Det är en otrolig känsla att vandra genom det meterhöga bestånden.

Slogboden i Änjansdalen står på en åskulle som bildats vid inlandsisens avsmältning och som sedan täckts av finkorniga sediment som sakta sjunkit till botten i ett forntida hav och som slutligen eroderats fram av bäcken.

Klimatet i Änjansdalen är ett så kallat lokalklimat. Området ligger skyddat med ständigt hög luftfuktighet, vindstilla och med vegetationen som skuggar i form av bland annat stora trädkronor. Området är rikt på växter. En viss flora trivs i den skuggiga parkmiljön, som bland annat, strutbräken, desmeknopp, gullpudra. Den skuggiga miljön bidrar också till ett rikt fågelliv. Här finns bland annat, lövsångare, härmsångare, grönsångare, ärtsångare, svarthätta samt stenknäck som häckar sedan många år tillbaka.

Vägbeskrivning: Från rv 70, ca 6 km söder om Djurås. Vid skylt Helgbo/stugby, sväng vänster om du kommer norrifrån. Åk ca 100 m, sväng vänster och åk över järnvägen. På andra sidan järnvägen finns anslagstavla på höger sida och plats att parkera på vänster sida.

Broschyr med karta finns att hämta i infolådan som sitter på den stora anslagstavlan.

Paintball

För mer information se denna länk: Paintballparken

Yoga

Yoga pågår tisdagar i bystugan under hösten & våren:
Kl: 18.00 Mjuk vilsam, enkel yoga.
Kl: 19.30 Lite mer kraftfull yoga.
Inga förkunskaper krävs. Drop-in går jättebra! Kommer du din första gång betalar du endast 50kr
Mer info finns på sidan: Yoga Sifferbo på Facebook. Du kan även komma med i vår mejlgrupp om du inte använder FB.
Du når mig, Åsa Amsell på 072-5277888 eller asamsell@gmail.com.