Frivillig gåva till Göte Hed Arena

Uppskattade Ni vår multiarena och vill lämna en frivillig gåva kan nedanstående QR-kod användas alternativt SWISH eller Plusgiro.

För alla föreningar, företag och kommuner som vill nyttja arenan för träningar och aktiviteter utgår en bestämd avgift per bokad timme.