Undantag 2/8 eldningsförbud

Räddningstjänsten Dala Mitt har beslutat om generella undantag från länsstyrelsens eldningsförbud.

Det är nu tillåtet från 2 aug 2018 (eftermiddag) att laga mat (grilla) i den egna trädgården samt brandfarliga heta arbeten tillåts i tätbebyggt område.

För övrigt behov av eldning utomhus gäller fortfarande att enskild dispens måste sökas och bedömningen görs utifrån lokala förhållanden samt vidtagna skyddsåtgärder.

Eldning i skog och mark, på kommunernas förberedda eldplatser och liknande omfattas fortfarande av eldningsförbud!

Du gillar kanske också...