Styrelse Vägförening

Styrelseroll Namn Mobilnummer
Ordförande Magnus Nordby 0725 – 33 50 41
Sekreterare Rullande i styrelsen
Kassör Cecilia Löfgren Nordby 070-216 44 03
Ledamot Per-Arne Dahlin 070-588 08 67
Ledamot Agneta Löfgren 070-594 50 25
Ledamot Hans Alm 070-286 81 17
Suppleant Mats Johansson 070-633 54 43
Suppleant Anders Hammar 070-724 57 86
Suppleant Robin Jonsson 070-628 84 07
Revisor Kristina Bolinder
Revisor Lotta Wallbom
Revisorsuppleant Daniel Baggens
Valberedare Sören Löfgren
Valberedare Olle Matsén