Styrelse vägförening

Styrelseroll     Namn Hemnummer      Mobilnummer      Mailadress
Ordförande     Magnus Nordby 0243-23 00 65      0725 – 33 50 41      magnus_cissi@hotmail.com
Sekreterare     Rullande i styrelsen
Kassör     Cecilia Löfgren Nordby 0243-23 00 65      070-216 44 03      magnus_cissi@hotmail.com
Ledamot     Per-Arne Dahlin 0243-23 01 01      070-588 08 67      haglof-dahlin@telia.com
Ledamot     Agneta Löfgren 0243-23 02 10      070-594 50 25      agneta@sifferbo.com
Ledamot     Hans Alm 0243-189 25      070-286 81 17      hans@cirneco.se
Suppleant     Mats Johansson 0243-23 02 65      070-633 54 43      sifferbo785@gmail.com
Suppleant     Anders Hammar 0243-23 03 09      070-724 57 86      famhammar@hotmail.com
Suppleant     Robin Jonsson      070-628 84 07      robinjon@live.se