Minnesgåva

Att kunna hedra någon vid bortgång är viktigt därför har vi i Sifferbo en bykontakt vars uppgift är att ta hand om insamlingar vid dödsfall.

Vår bykontakt är Inger Hedberg och alla som vill vara med på en insamlig kan ta kontakt med henne enligt nedan. (För att frångå kontanthantering, införde vi en ny rutin som beslutades på årsmötet 2015-03-23)

1) Meddela Inger Hedberg att Ni önskar vara med på insamlingen, hon ordnar så ett kort med alla namn kommer till begravningen.
Tel: 070-5631877, Email: hedberg2408@gmail.com

2) Inbetala, senast 5 dagar innan begravningsdatum önskat gåvobelopp om minst 100 kr/person till: Plusgiro 63 16 45–9 (NORDEA) eller SWISH 1234123147 – Sifferbo By Ideella Förening
VIKTIGT! Ange Ert namn på inbetalningen så vi kan jämföra med de namn som anmält intresse att vara med på insamlingen.

Tack för Er gåva!
/ Sifferbo By Ideella Förening