Bykontakt

Att kunna hedra någon vid bortgång är viktigt. I Sifferbo har vi en bykontakt vars uppgift är att hålla i insamlingar vid dödsfall i Sifferbo.

Vår bykontakt är Inger Hedberg, och alla som vill vara med på en insamlig till minne av någon kan ta kontakt med henne enligt nedan:
Vi inför en ny rutin vid insamling till minnesgåva i Sifferbo. För att frångå kontanthantering, beslutades på årsmötet 2015-03-23:

1) Meddela Inger Hedberg att Ni önskar vara med på insamlingen, hon ordnar så ett kort med alla namn kommer till begravningen.
Tel: 070-5631877
Email: hedberg2408@gmail.com

2) Inbetala, senast 5 dagar innan begravningsdatum önskat gåvobelopp till: Plusgiro 63 16 45–9 (NORDEA) eller SWISH 1234123147 – Sifferbo By Ideella Förening
VIKTIGT! Ange Ert namn på inbetalningen så vi kan jämföra med de namn som anmält intresse att vara med på insamlingen.

Tack för Er gåva!
/ Sifferbo By Ideella Förening