Styrelse byförening

Styrelse 2020/2021
Ordförande: Magnus Nordby
Kassör: Joakim Wikman
Sekreterare: Cecilia Löfgren Nordby
Styrelseledamot: Nils-Erik Hedin
Styrelseledamot: Lars Matsén
Styrelsesuppleant: Karin Eriksson
Styrelsesuppleant: Maria Widstrand

Aktivitetskommiteén – anordnar evenemang för liten som stor!
Åsa Sjöblom Wiklund (sammankallande)
Ulf Limell
Kristin Limell
Karin Eriksson
Maria Widstrand

Majstångskommiteén – ansvarar för midsommarfirandet i Sifferbo samt vår byjulgran och valborgsmässofirande!
Nils-Erik Hedin (sammankallande)
Tobias Wiklund
Per-Erik Hedberg
Andreas Karlsson
Kalle Strignert
Tomas Quver

Drift- & Underhållskommittén – ansvarar för löpande underhåll och renovering av bystugan.
Magnus Nordby (sammankallande)
Cissi Löfgren Nordby
Emma Skogbergs
Fredrik Lindén
Nils-Erik Hedin

OBS! Kommittéerna kan värva deltagare under året till till olika uppgifter och aktiviteter!

Lotteriansvarig: Cecilia Löfgren Nordby

Bokningsansvarig bystugan: Cecilia Löfgren Nordby

Bykontaktombud: Inger Hedberg

Revisorer: Per-Erik Hedberg och Tobias Wiklund

Revisorsuppleant: Inga-Lill Andree

Valberedningen: Karolina Hedberg + 1-2 medhjälpare sökes.