Styrelse byförening

Styrelse 2018/2019
Ordförande: Magnus Nordby
Kassör: Joakim Wikman
Sekreterare: Cecilia Löfgren Nordby
Styrelseledamot: Nils-Erik Hedin
Styrelseledamot: Lars Matsén
Styrelsesuppleant: Karin Eriksson
Styrelsesuppleant: Emma Skogbergs


Aktivitetskommiteén – anordnar evenemang för liten som stor!
Åsa Sjöblom Wiklund (sammankallande)
Ulf Limell
Anna-Carin Jansson
Andreas Karlsson
Kristin Limell

Majstångskommiteén – ansvarar för midsommarfirandet i Sifferbo samt vår byjulgran och valborgsmässofirande!
Nils-Erik Hedin (sammankallande)
Ulf Limell
Bernt Norell
Per-Erik Hedberg
Terese Lavas
Daniel Speles
Ismo Forsman
Kalle Strignert
Jonas Hebert
Andreas Karlsson
Tobias Wiklund

Drift- & Underhållskommittén – ansvarar för löpande underhåll och renovering av bystugan.
Magnus Nordby (sammankallande)
Cissi Löfgren Nordby
Emma Skogbergs
Fredrik Lindén
Nils-Erik Hedin

Lotteriansvarig: Cecilia Löfgren Nordby

Bokningsansvarig bystugan: Cecilia Löfgren Nordby

Bykontaktombud: Inger Hedberg

Revisorer: Per-Erik Hedberg och Tobias Wiklund

Revisorsuppleant: Inga-Lill Andree

Valberedningen: Åsa Sjöblom Wiklund och Karolina Hedberg