Styrelse Sifferbo By Ideella Förening

Styrelse 2024
Ordförande: Magnus Nordby
Kassör: Cecilia Löfgren Nordby
Sekreterare: Rullande i styrelsen
Styrelseledamot: Joel Jonsson
Styrelseledamot: Nils-Erik Hedin
Styrelseledamot: Lars Matsén
Styrelsesuppleant: Ida Dahl Lagergren
Styrelsesuppleant: joakim Wikman

Aktivitetskommiteén – anordnar evenemang för liten som stor!
Åsa Sjöblom Wiklund (sammankallande)
Mira Lindgren
Ulf Limell
Kristin Limell

Majstångskommiteén – ansvarar för midsommarfirandet i Sifferbo samt vår byjulgran och valborgsmässofirande!
Nils-Erik Hedin (sammankallande)
Tobias Wiklund
Per-Erik Hedberg
Tomas Quver
Kalle Strignert
Albin Hedberg
Mira Lindgren
Sebastian Hellgren

Drift- & Underhållskommittén – ansvarar för löpande underhåll och renovering av bystugan.
Fredrik Lindén (sammankallande)
Emma Skogbergs
Nils-Erik Hedin
Cissi Löfgren Nordby
Magnus Nordby
Joakim Wikman
Mira Lindgren
Sebastian Hellgren

OBS! Kommittéerna kan värva deltagare under året till till olika uppgifter och aktiviteter!

Lotteriansvarig: Cecilia Löfgren Nordby

Bokningsansvarig bystugan: Cecilia Löfgren Nordby

Bykontaktombud: Inger Hedberg

Revisorer: Per-Erik Hedberg och Tobias Wiklund

Revisorsuppleant: Inga-Lill Andree

Valberedningen: Karolina Hedberg (sammankallande) och Sara Matsén