Regler

Vägsäkerhet

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten. Detta kan vi bybor på ett enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför att vi får säkra vägar i byn.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Parkering på vägar

Vidare så måste vi också tänka på att ej parkera bilar, husvagnar eller släpvagnar på våra vägar som kan medföra problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar emellan.

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo…

Eftersom det är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen. Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område och 40 km/h gäller. På flera platser i byn finns däremot blå skyltar med max 30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa. Vi har den senaste tiden fått in några klagomål på bybor som kör alldeles för fort så vi uppmanar ALLA att hålla den hastigheten som gäller!