Årsmöte, SBIF 25/3

Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening, 25 mars kl:19.00, i källaren på Sifferbo Bystuga.
Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med motioner. För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie stämma, maila till: info@sifferbo.com.

Du gillar kanske också...