Formulär inskickade till Trafikverket!

Nu är alla åsikter & dokument sammanställda och postade till Trafikverket gällande senaste förslaget vid ombyggnation av RV70/E16! ?

På samrådsmötet i Djurås den 29 maj fick vi tips att lämna in flera ”synpunktsformulär” från byn för alla dom kommer hanteras som separata ärenden. Därför har vi nu sammanställt alla åsikter/synpunkter/förslag/kartskisser som inkom på bymötet den 21 maj samt alla förslag som inkommit via mail från olika bybor. Detta resulterade i totalt 13 olika formulär som vi idag skickade in till Trafikverket. Nu hoppas vi att dom tar till sig våra synpunkter och kommer fram med en bättre och mer trafiksäker lösning för byn! / Sifferbo Vägförening

Du gillar kanske också...