Årsmöte, Sifferbo Byförening

Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening – Måndag 23 mars 2020 kl:19.00 i källarlokalen i Sifferbo Bystuga.
Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med motioner. För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha
inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie stämma, maila till: sifferbo.com@gmail.com. Välkomna!

Du gillar kanske också...