Lotterivinster önskas

Finns det någon i byn som kan skänka vinster till lotteriet på söndagens majstångsresning?

/ kontakta Sifferbo Majstångskommittén genom Nils-Erik Hedin (072-228 48 45)

Du gillar kanske också...