Samrådsmöte – Gagnefs Kommun

Gagnefs kommun bjuder in till samråd med allmänheten den 26 oktober 18-20 i Djurmoskolans matsal eller digitalt deltagande.
Syftet är att återkoppla de synpunkter som samlades in 2019 och presentera kommunens planförslag. Kommunens översiktsplan och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge är ute på samråd mellan den 8 okt tom 2 dec 2021. Mötena sker både fysiskt på plats samt digitalt via Teams. Digitala gäster kommer endast kunna skriva sina synpunkter men i övrigt höra och delta som om de vore på plats.

Läs mer här: https://www.gagnef.se/OP2040

Digital länk: Samrådsmöte (TEAMS) – Gagnefs Kommun

Du gillar kanske också...