Avstängt vatten 10 maj 2022

🛑 VIKTIG INFO🛑 Dala Vatten- & Avfall kommer under tisdagen den 10/5 mellan kl. 10.00-15.00 att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Sifferbo. Under arbetets gång kan det uppstå störningar i vattenleveransen. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av detta under tiden för underhållsarbetet.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen. Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning , ladda ner vår app – Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app
SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Du gillar kanske också...